Team Spirit - TI10 Champions!

 Congratulations to Team Spirit!Illya "Yatoro" Mulyarchuk 

Alexander "TORONTOTOKYO" Khertek

Magomed "Collapse" Khalilov

Miroslaw "Mira" Kolpakov

Yaroslav "Miposhka" Naidenov

Airat "Silent" Gaziev

They won $18,208,300.